Arhiva

UDK: 824.97.004.69:621.36
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sanacija dimnjaka Termoelektrane Sisak

Ante Tvrdeić

Sažetak

Opisana je sanacija dimnjaka Termoelektrane Sisak visokog 140 m. Dani su osnovni tehnički podaci o dimnjaku i prikazano je njegovo stanje prije sanacije. Podrobno je opisano projektiranje i izvedba sanacije koja je obuhvaćala unutarnji i vanjski dio dimnjaka. Radilo se uglavnom o izmjenama ozida i zatvaranju pukotina prije njegove izvedbe. U zaključku se daju preporuke, temeljene na sanacijom stečenim iskustvima, o mjerama koje treba poduzeti u cilju trajnije upotrebe dimnjaka.

Ključne riječi
pukotine, Termoelektrana Sisak, sanacija, unutrašnjost dimnjaka, vanjski dio dimnjaka, ozid, dimnjak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tvrdeić, A.: Sanacija dimnjaka Termoelektrane Sisak, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 4

ILI:

Tvrdeić, A. (2004). Sanacija dimnjaka Termoelektrane Sisak, GRAĐEVINAR, 56 (4)
Autori:

Ante Tvrdeić
VIG d.d.