Arhiva

UDK: 666.974.001.4:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara

Neno Torić, Ivica Boko, Bernardin Peroš

Sažetak

Prikazani su rezultati eksperimentalnog određivanja preostalih mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara. Ispitivano je: tlačna i vlačna čvrstoća te tangentni i sekantni modul elastičnosti. Ispitivanja su se provodila zagrijavanjem betonskih uzoraka na ciljanu visoku temperaturu. Osim mehaničkih svojstava betona prikazana su i preostala svojstva nakon hlađenja uzoraka. Rezultati su uspoređivani s vrijednostima navedenih svojstava danih u EN1992-1-2 i EN1994-1-2.

Ključne riječi
požar, mehanička svojstva, vlačna čvrstoća, tangentni modul elastičnosti, sekantni modul elastičnosti, beton velike čvrstoće

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Torić, N., Boko, I., Peroš, B.: Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Torić, N., Boko, I., Peroš, B. (2011). Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije