Arhiva

UDK: 666.974+552.31.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje betona vrlo velikih čvrstoća s eruptivnim agregatom

Damir Matokić, Ilija Gabrić

Sažetak

Opisana su iskustva u određivanju sastava, izradi mješavina te ispitivanju betona vrlo velikih čvrstoća sa sitnozrnim eruptivnim agregatom krupnoće zrna do 8 mm. Definirane su komponente mješavine betona i njihova svojstva. Ispitivanja su rađena na standardnim uzorcima. Provedena je eksperimentalna analiza određivanja optimalnog sastava betona vrlo velikih čvrstoća. Dan je program laboratorijskog ispitivanja s dobivenim mehaničkim svojstvima uzoraka mjerodavne mješavine betona.

Ključne riječi
svojstva, sitnozrni eruptivni agregat, uzorci betona, optimalni sastav, mjerodavna mješavina, beton vrlo velikih čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Matokić, D., Gabrić, I.: Ispitivanje betona vrlo velikih čvrstoća s eruptivnim agregatom, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Matokić, D., Gabrić, I. (2011). Ispitivanje betona vrlo velikih čvrstoća s eruptivnim agregatom, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:

Damir Matokić
Institut IGH d.d. Zagreb

Ilija Gabrić
Institut IGH d.d. Zagreb