Arhiva

UDK: 628.15.001.8:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Promjene u svijetu i gospodarenje urbanim vodnim sustavom

Jure Margeta

Sažetak

U radu se obrađuje problematika upravljanja urbanim vodnim sustavom u svijetlu brzih i rastućih promjena u društvu, okolišu i tehnologijama. Obrađuju se promjene koje se dešavaju u svijetu i njihov utjecaj na rad i razvoj urbanog vodnog sustava. Dalje se analiziraju potrebe promjene pristupa u rješavanju problema gospodarenja tim sustavom. Razmatraju se i potrebe školovanja kadrova u skladu s novim okvirima za planiranje i upravljanje urbanim vodnim sustavom te daju smjernice.

Ključne riječi
promjene u svijetu, planiranje, gospodarenje, upravljanje, smjernice, urbani vodni sustav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Margeta, J.: Promjene u svijetu i gospodarenje urbanim vodnim sustavom, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Margeta, J. (2011). Promjene u svijetu i gospodarenje urbanim vodnim sustavom, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije