Arhiva

UDK: 69.008:711.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uspostava infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj

Vesna Poslončec-Petrić, Vlado Cetl, Krešimir Babić

Sažetak

Prikazana je uspostava Europske infrastrukture prostornih podataka (INSPIRE), a prikazane su i aktivnosti na uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u Hrvatskoj. Njihov cilj je olakšavanje pristupa postojećim prostornim podacima i uslugama te njihova bolja i učinkovitija uporaba. Prikazano je aktualno stanje NIPP-a, potrebe i zahtjevi korisnika i proizvođača tih podataka. Istraživanja pokazuju da subjekti NIPP-a još nedovoljno poznaju tu problematiku.

Ključne riječi
Europska infrastruktura prostornih podataka (INSPIRE), Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP), uspostava, prostorni podaci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Poslončec-Petrić, V., Cetl, V., Babić, K.: Uspostava infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Poslončec-Petrić, V., Cetl, V., Babić, K. (2011). Uspostava infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:

Vesna Poslončec-Petrić
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Vlado Cetl
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju

Krešimir Babić
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet