Arhiva

UDK: 624.012.45:624.014.2.004.68
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt konstrukcije nadogradnje zgrade Euroherca u Zagrebu

Damir Lazarević, Milutin Anđelić, Josip Atalić

Sažetak

U radu je opisano oblikovanje, postupak proračuna i faze montaže izrazito velike nadogradnje armiranobetonske višeetažne poslovne zgrade. Zbog nedostatne nosivosti prvotnog stanja konstrukcija nadogradnje izvedena je u čeliku sa spregnutim pločama i dijelom oslonjena na stupove postavljene izvan gabarita zgrade, što rješenju daje određenu posebnost. Ukratko su opisani postupci proračuna i važniji detalji nove konstrukcije, ali i zahvati provedeni radi ojačanja prvotnog stanja.

Ključne riječi
nadogradnja, konstrukcija, nosivost, čelik, spregnute ploče, zgrada Euroherca, ojačanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Anđelić, M., Atalić, J.: Projekt konstrukcije nadogradnje zgrade Euroherca u Zagrebu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Lazarević, D., Anđelić, M., Atalić, J. (2011). Projekt konstrukcije nadogradnje zgrade Euroherca u Zagrebu, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Milutin Anđelić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet