Arhiva

UDK: 666.88+691.215:624.058

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina od zgure iz čeličana

Sanja Dimter, Ivica Androjić

Sažetak

U radu su opisana ispitivanja tlačnih čvrstoća stabilizacijskih mješavina sa zgurom iz željezare Sisak i ’’standardnih’’ stabilizacijskih mješavina s drobljenim kamenim agregatom iz kamenoloma ’’Velika”. Ispitivanjem se nastojalo utvrditi pogodnost zgure kao agregata u nosivim slojevima kolničkih konstrukcija te utjecaj udjela veziva i granulometrijskog sastava stabilizacijskih mješavina na tlačne čvrstoće. Rezultati tlačnih čvrstoća dobivenih ispitivanjem zadovoljili su stroge kriterije postavljene tehničkim propisima te potvrdile mogućnost primjene zgure u stabiliziranim nosivim slojevima kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi
kolnička konstrukcija, stabilizacijska mješavina, čeličana zgura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dimter, S., Androjić, I.: Tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina od zgure iz čeličana, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 1, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.626.2011

ILI:

Dimter, S., Androjić, I. (2012). Tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina od zgure iz čeličana, GRAĐEVINAR, 64 (1), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.626.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Androjić Ivica WEB
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet