Arhiva

UDK: 726.2.004.69:669.84

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko ponašanje i sanacija povijesnog zidanog minareta

Cumhur Cosgun, Ahmet Murat Turk

Sažetak

U radu se razmatra dinamičko ponašanje blokovima zidanog minareta povijesne džamije u Istanbulu i metoda protupotresne sanacije. S obzirom na visoku seizmičku aktivnost regije, za određivanje bočnih pomaka i načina otkazivanja uslijed seizmičkih djelovanja odabran je prostorni model konačnih elemenata. Provedene analize pokazuju da se najveća oštećenja obično pojavljuju u podnožju i donjem dijelu minareta, te da se ojačavanjem tih dijelova trakama od polimera armiranog vlaknima (engl. FRP - Fiber Reinforced Polymer) poboljšava otpornost na bočne sile. Postignuti rezultati su u smislu seizmičke zaštite obećavajući.

Ključne riječi
potres, sanacija, povijesna zidana građevina, minaret, polimer armiran vlaknima (FRP)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cosgun, C., Turk, A. M.: Seizmičko ponašanje i sanacija povijesnog zidanog minareta, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 1, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.629.2011

ILI:

Cosgun, C., Turk, A. M. (2012). Seizmičko ponašanje i sanacija povijesnog zidanog minareta, GRAĐEVINAR, 64 (1), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.629.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
02 Cumhur Cosgun WEB
Cumhur Cosgun
Sveučilište Marshall, SAD
Fakultet informacijskih tehnologija i inženjerstva
06 Ahmet Murat Tuerk WEB
Ahmet Murat Turk
Sveučilište Kültür u Istanbulu
Odjel za građevinarstvo