Arhiva

UDK: 624.023.6.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stropne konstrukcije u standardnoj visokogradnji

Milan Crnogorac, Igor Gukov, Branko Galić, Marijan Župan

Sažetak

Prikazane su osnovne vrste stropnih konstrukcija koje se najčešće primjenjuju u visokogradnji. Analizirana je primjene uobičajenih tipova stropova za veće raspone, posebno problemi graničnih stanja uporabljivosti. Navedene su tablice i dijagrami za projektiranje fert-stropova prema graničnom stanju nosivosti te prema više kriterija progiba. Upozoreno je na najčešće pogreške pri projektiranju i izvedbi. Analizirane su mogućnosti izvedbe stropnih konstrukcija većih raspona.

Ključne riječi
armiranobetonska ploča, fert-strop, omnia-strop, polumontažni stropovi, progib, stropna konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Crnogorac, M., Gukov, I., Galić, B., Župan, M.: Stropne konstrukcije u standardnoj visokogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 5

ILI:

Crnogorac, M., Gukov, I., Galić, B., Župan, M. (2000). Stropne konstrukcije u standardnoj visokogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (5)
Autori:
crnogorac WEB
Milan Crnogorac
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)

Igor Gukov
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Branko Galić
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)

Marijan Župan
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)