Arhiva

UDK: 627.13.001.4:551.464.

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerički model uslojenog tečenja - primjer zaslanjivanja korita rijeke Neretve (2004.)

Mijo Vranješ, Igor Ljubenkov

Sažetak

U području donje Neretve postoje dva prirodna pravca prodora slane morske vode: prvi, kroz korito rijeke Neretve te drugi, kroz duboke podzemne slojeve. U radu je opisan numerički model uslojenog tečenja te je primijenjen za proračun zaslanjivanja rijeke Neretve kroz prvi pravac prodora. Kalibracija modela napravljena je na temelju mjerenja iz 2004. godine. Utvrđeno je da se slana voda pojavljuje u Metkoviću pri protocima slatke vode manjim od 180 m3/s, dok je za protoke veće od 500 m3/s slana voda potpuno istisnuta iz korita rijeke.

Ključne riječi
numerički model, rijeka Neretva, slani klin, zaslanjivanje, uslojeno tečenje, nestacionarno tečenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vranješ, M., Ljubenkov, I.: Numerički model uslojenog tečenja - primjer zaslanjivanja korita rijeke Neretve (2004.), GRAĐEVINAR, 64 (2012) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.639.2011

ILI:

Vranješ, M., Ljubenkov, I. (2012). Numerički model uslojenog tečenja - primjer zaslanjivanja korita rijeke Neretve (2004.), GRAĐEVINAR, 64 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.639.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vranjes Mijo
Mijo Vranješ
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Ljubenkov Igor
Igor Ljubenkov
GRAD invest d.o.o., Split