Arhiva

UDK: 624.073.001.5:624.014.2

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Čelični plošni elementi opterećeni u svojoj ravnini: faktori izbočivanja i kritična naprezanja

Mehmed Čaušević, Mladen Bulić

Sažetak

U radu je analizirana stabilnost čeličnih plošnih elemenata opterećenih u svojoj ravnini. Detaljno je objašnjen pojam elastičnog kritičnog naprezanja izbočivanja ploče te s njim u vezi i faktor izbočivanja. Prikazan je izračun faktora izbočivanja i kritičnog naprezanja plošnog elementa za proizvoljne rubne uvjete, proizvoljnu raspodjelu naprezanja i bilo koji odnos dužine i širine ploče analitičkim postupkom te primjenom specijaliziranog računalnog programa EBPlat, koji je utemeljen na europskoj normi EN 993-1-5.

Ključne riječi
plošni nosači, kritično naprezanje, faktor izbočivanja, stabilnost plošnog elementa, računalni program EBPla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Bulić, M.: Čelični plošni elementi opterećeni u svojoj ravnini: faktori izbočivanja i kritična naprezanja, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.640.2011

ILI:

Čaušević, M., Bulić, M. (2012). Čelični plošni elementi opterećeni u svojoj ravnini: faktori izbočivanja i kritična naprezanja, GRAĐEVINAR, 64 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.640.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet