Arhiva

UDK: 624.073.001.5:624.014.2

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza zagrijavanja kolničkih površina urbanih područja

Aleksandra Deluka-Tibljaš, Marijana Cuculić, Sanja Šurdonja, Sergije Babić

Sažetak

Toplinski otoci su područja na kojima je temperatura viša od one u okolnom području. Nastaju uglavnom na izgrađenim površinama gradova, a doprinosi im i uporaba kolničkih konstrukcija koje imaju nepovoljnija toplinska svojstva. U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja temperature različitih vrsta i svojstava kolničkih površna. Mjerenja su provedena tijekom ljetnih mjeseci 2011. u gradu Rijeci. Analizom rezultata je utvrđena osjetljivost pojedinog tipa kolničke površine na zagrijavanje kao i ponašanje različitih tipova površina u istim uvjetima zagrijavanja.

Ključne riječi
beton, temperatura, asfalt, kolnička površina, toplinski otok

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Deluka-Tibljaš, A., Cuculić, M., Šurdonja, S., Babić, S.: Analiza zagrijavanja kolničkih površina urbanih područja, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.641.2011

ILI:

Deluka-Tibljaš, A., Cuculić, M., Šurdonja, S., Babić, S. (2012). Analiza zagrijavanja kolničkih površina urbanih područja, GRAĐEVINAR, 64 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.641.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Deluka WEB
Aleksandra Deluka-Tibljaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Cuculic Marijana
Marijana Cuculić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Surdonja Sanja
Sanja Šurdonja
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Babic Sergije
Sergije Babić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet