Arhiva

UDK: 725/728.004.15:536.68

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Uvjeti za stručnjake koji provode energijsko certificiranje zgrada

Nada Marđetko Škoro

Sažetak

Energijski pregledi i energijsko certificiranje zgrada u najvećoj mjeri doprinosi povećanju energijske učinkovitosti zgrada kroz smanjenje potrošnje energije te zaštitu okoliša. Potreba osiguranja odgovarajuće kvalitete provedenih energijskih pregleda i izdanih energijskih certifikata zgrada inicirala je razvoj novog profila stručnjaka specifičnih kompetencija. U radu se daje pregled zahtjeva postavljenih na stručnjake koji provode energijske preglede i energijsko certificiranje zgrada prema europskim direktivama, zaključaka nekih europskih projekata te primijenjena rješenja u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi
zaštita okoliša, energijska učinkovitost, energijski pregled zgrada, energijsko certificiranje zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Škoro, N. M.: Uvjeti za stručnjake koji provode energijsko certificiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.643.2011

ILI:

Škoro, N. M. (2012). Uvjeti za stručnjake koji provode energijsko certificiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 64 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.643.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mardjetko Nada2
Nada Marđetko Škoro
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga
uređenja Republike Hrvatske