Arhiva

UDK: 625.11.001.2:519.23

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju trase željezničke pruge

Miloš Ivić, Milan Marković, Ivan Belošević, Milana Kosijer

Sažetak

U radu je prikazana metodologija izbora trase u procesu planiranja i projektiranja željezničke pruge koja se temelji na metodama višekriterijskog odlučivanja. Predložena metodologija omogućava cjelovito i sustavno rješavanje ovog problema, čiji krajnji rezultat je prijedlog najpovoljnije trase u skladu s usvojenim kriterijima i realnim ograničenjima. Razvijena metodologija je bazirana na metodi kompromisnog rangiranja (VIKOR), a njena verifikacija provedena je na primjeru izbora jedne od četiri varijante trase željezničke pruge na dionici Koridora X, između stanica Inđija i Novi Sad.

Ključne riječi
planiranje i projektiranje, trasa željezničke pruge, izbor najpovoljnije varijante, metode višekriterijske analize, metoda VIKOR

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ivić, M., Marković, M., Belošević, I., Kosijer, M.: Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju trase željezničke pruge, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.645.2011

ILI:

Ivić, M., Marković, M., Belošević, I., Kosijer, M. (2012). Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju trase željezničke pruge, GRAĐEVINAR, 64 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.645.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Miloš Ivić
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet

Milan Marković
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Belošević Ivan
Ivan Belošević
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Kosijer Milana WEB
Milana Kosijer
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet