Arhiva

UDK: 624.072.001.42+698.84:69.009.182

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Probabilistička analiza seizmičkog ponašanja AB okvirnih konstrukcija

Mladen Ulićević, Srđan Janković

Sažetak

U radu je analizirano seizmičko ponašanje armiranobetonskih okvirnih konstrukcija različitih katnosti, projektiranih prema EC 8 i EC 2. Pri ovoj analizi primijenjen je probabilistički pristup gdje su u proračun uzete sve identificirane slučajnosti i neodređenosti. Ponašanje AB okvirnih konstrukcija prikazano je pomoću maksimalnog pomaka katova (engl. drift), dok je kao mjera intenziteta uzet spektralni odgovor ubrzanja. Rezultati provedenih analiza pokazali su da se seizmički odgovori uvećavaju za 31% do 54% ako se proračunom obuhvate slučajnosti i neodređenosti.

Ključne riječi
spektar odgovora, max. relativno pomicanje katova, AB okvirna konstrukcija, EC 8, seizmička hazardna krivulja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ulićević, M., Janković, S.: Probabilistička analiza seizmičkog ponašanja AB okvirnih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 64 (2012) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.646.2011

ILI:

Ulićević, M., Janković, S. (2012). Probabilistička analiza seizmičkog ponašanja AB okvirnih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 64 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.646.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ulicevic Mladen
Mladen Ulićević
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet
Jankovic Srdjan
Srđan Janković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet