Arhiva

UDK: 624.014.24:69.022.5

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Specifičnosti ponašanja veza tankostijenih čeličnih elemenata

Dragan Buđevac, Jelena Dobrić, Nenad Fric, Miloš Knežević, Zlatko Marković

Sažetak

Kod veza tankostijenih elemenata je, zbog male debljine lima, prisutno niz specifičnosti. U radu su prikazana teorijska i eksperimentalna istraživanja ponašanja spoja tankostijenih čeličnih elemenata ostvarenih pomoću mehaničkih spojnih sredstava: vijaka i samonarezujućih vijaka. Analizirani su posmični i vlačno opterećeni spojevi. Rezultati ispitivanja uspoređeni su s aktualnim europskim i američkim propisima. Određene su i karakteristične nosivosti samonarezujućih vijaka na posmik i vlak.

Ključne riječi
posmik, tankostijeni čelični elementi, veze, vijci, samonarezujući vijci, vlak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Buđevac, D., Dobrić, J., Fric, N., Knežević, M., Marković, Z.: Specifičnosti ponašanja veza tankostijenih čeličnih elemenata, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.647.2011

ILI:

Buđevac, D., Dobrić, J., Fric, N., Knežević, M., Marković, Z. (2012). Specifičnosti ponašanja veza tankostijenih čeličnih elemenata, GRAĐEVINAR, 64 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.647.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Budjevac
Dragan Buđevac
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
Dobric
Jelena Dobrić
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
Fric
Nenad Fric
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
Knezevic
Miloš Knežević
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet
zlatko markovic WEB
Zlatko Marković
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet