Arhiva

UDK: 624.013.2+699.88:69.009182

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza proračunskih modela provođenja topline iz EN1993-1-2

Neno Torić, Bernardin Peroš, Ivica Boko

Sažetak

U radu su opisana eksperimentalna istraživanja koja su provedena u svrhu testiranja osnovnih proračunskih modela iz EN 1993-1-2 za proračun povećanja temperatura u konstrukciji u slučaju djelovanja požara. Analiza je provedena za osnovne modele proračuna povećanja temperature u zaštićenim i nezaštićenim čeličnim elementima. Analizirani su čelični elementi sa zaštitom u obliku protupožarnog premaza.

Ključne riječi
čelik, požar, provođenje topline, protupožarni premaz, toplinske karakteristike, nezaštićeni element, zaštićeni element

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Torić, N., Peroš, B., Boko, I.: Analiza proračunskih modela provođenja topline iz EN1993-1-2, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 4, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.650.2011

ILI:

Torić, N., Peroš, B., Boko, I. (2012). Analiza proračunskih modela provođenja topline iz EN1993-1-2, GRAĐEVINAR, 64 (4), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.650.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije