Arhiva

UDK: 624.745.6.001.42:656.13

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pouzdanost stupova uz prometnice pri udaru vozila

Višnja Tkalčević Lakušić

Sažetak

U radu je dan cjeloviti pregled pasivno pouzdanih stupova uz prometnice s obzirom na materijal izrade i svojstva apsorpcije energije. Razmatrane su razine pasivne pouzdanosti stupova za putnike u vozilu. Analizirano je ponašanje triju tipova stupova pri sudaru s vozilom, i to s obzirom na mogućnost apsorbiranja određene količine energije, način otkazivanja nosivosti i sigurnost putnika u vozilu. Detaljno su prikazane prednosti i nedostaci primjene pasivno pouzdanih stupova u odnosu na tradicionalne krute stupove, koji se danas još uvijek u najvećoj mjeri ugrađuju uz prometnice.

Ključne riječi
udar vozila, stupovi uz prometnice, pouzdanost stupova, apsorpcija energije, sigurnost putnika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, V. T.: Pouzdanost stupova uz prometnice pri udaru vozila, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 4, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.652.2011

ILI:

Lakušić, V. T. (2012). Pouzdanost stupova uz prometnice pri udaru vozila, GRAĐEVINAR, 64 (4), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.652.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tkalcevic Lakusic Visnja
Višnja Tkalčević Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet