Arhiva

UDK: UDK 624.131.37.001.5:691.87

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled ispitivanja interakcije tla i armature u armiranom tlu pokusom izvlačenja

Krunoslav Minažek

Sažetak

U radu su opisana dosadašnja dostignuća o modelskim istraživanjima armiranog tla pokusom izvlačenja armature iz tla. Ispitivanje izvlačenjem, vrlo značajno za karakterizaciju interakcije tla i armature, opisano je kroz pregled istraživanja koja su pridonijela spoznajama o interakciji i razvoju tehnike ispitivanja. Opisan je utjecaj rubnih uvjeta i drugih faktora na rezultate ispitivanja u pokusu izvlačenja. Prikazan je veliki uređaj za izvlačenje razvijen na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Ključne riječi
geosintetici, modelsko ispitivanje, interakcija, armirano tlo, geomreže, pokus izvlačenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Minažek, K.: Pregled ispitivanja interakcije tla i armature u armiranom tlu pokusom izvlačenja, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.653.2012

ILI:

Minažek, K. (2013). Pregled ispitivanja interakcije tla i armature u armiranom tlu pokusom izvlačenja, GRAĐEVINAR, 65 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.653.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Minozek WEB
Krunoslav Minažek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet