Arhiva

UDK: 628.1.001.3:339.5+69.003.1

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usmjerenost prema održivoj vodoopskrbi

Ivan Halkijević, Živko Vuković

Sažetak

Prikazano je današnje globalno stanje neodrživosti vodoopskrbe uzrokovano prekomjernom potrošnjom zaliha pitke vode i pogoršanjem kvalitete vode zbog mnogostrukih načina njezine intenzivne upotrebe. Sustavno se izlažu aktualna znanstvena istraživanja i spoznaje kojima se pridonosi postupnoj i trajnoj usmjerenosti prema održivoj vodoopskrbi te upozorava na potrebu integralnog gospodarenja vodoopskrbnim sustavima. Za učinkovito povećanje vodoopskrbnih količina analizira se recikliranje i ponovna upotreba vode. Navode se i najnovija nanotehnološka otkrića u području tretmana voda s minimalnim utjecajima na okoliš.

Ključne riječi
održiva vodoopskrba, povećanje vodoopskrbe, smanjenje potrošnje vode, reciklirana voda, ponovno upotrijebljena voda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Halkijević, I., Vuković, Ž.: Usmjerenost prema održivoj vodoopskrbi, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 5, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.655.2011

ILI:

Halkijević, I., Vuković, Ž. (2012). Usmjerenost prema održivoj vodoopskrbi, GRAĐEVINAR, 64 (5), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.655.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Halkijevic Ivan
Ivan Halkijević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Vukovic Zivko
Živko Vuković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet