Arhiva

UDK: 725.2/.4:339.5.001.7

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Braunfild regeneracija - imperativ za održivi urbani razvoj

Nađa Kurtović Folić, Svetlana Perovic

Sažetak

U radu se analizira mogućnost revitalizacije napuštenih ili nedovoljno iskorištenih industrijskih i komercijalnih građevina i površina u gradovima poznatih pod nazivom braunfild (engl. brownfield). Navedene građevine i površine najčešće se nalaze u središnjim jezgrama gradova, a njihovom revitalizacijom dobivaju se novi sadržaji i vrlo često novi simboli gradova. Značenje braunfild regeneracije razmatrano je na osnovi američkih i europskih iskustava u kontekstu održivog razvoja gradova.

Ključne riječi
industrijski braunfildi, razvojni potencijal, održivi urbani razvoj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kurtović Folić, N., Perovic, S.: Braunfild regeneracija - imperativ za održivi urbani razvoj, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 5, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.656.2012

ILI:

Kurtović Folić, N., Perovic, S. (2012). Braunfild regeneracija - imperativ za održivi urbani razvoj, GRAĐEVINAR, 64 (5), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.656.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kurtovic Folic Nadja
Nađa Kurtović Folić
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Perovic Svetlana
Svetlana Perovic
Arhitektonski fakultet u Podgorici