Arhiva

UDK: 625.711.1.001.1:69.009.182

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metode za osiguranje konzistencije toka trase

Biljana Vukoje, Deana Breški, Dražen Cvitanić

Sažetak

Na izvangradskim dvotračnim cestama, koje u većini zemalja čine više od 80 % ukupne duljine cestovne mreže, najveći se broj nesreća događa u krivinama. Najčešći je uzrok nesreća nekonzistentnost elemenata trase s obzirom na mogućnost održavanja željene brzine. U radu su izložene postojeće metode i najnovija istraživanja vezana za procjenu operativnih brzina i osiguranje konzistencije elemenata horizontalnog toka trase na izvangradskim dvotračnim cestama te su opisane prednosti i nedostaci smjernica pojedinih zemalja.

Ključne riječi
projektna brzina, operativna brzina, konzistencija toka trase, poprečni nagib, koeficijent radijalnog otpora trenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukoje, B., Breški, D., Cvitanić, D.: Metode za osiguranje konzistencije toka trase, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 5, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.657.2012

ILI:

Vukoje, B., Breški, D., Cvitanić, D. (2012). Metode za osiguranje konzistencije toka trase, GRAĐEVINAR, 64 (5), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.657.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vukoje Biljana
Biljana Vukoje
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Breski Deana
Deana Breški
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Cvitanic Drazen
Dražen Cvitanić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet