Arhiva

UDK: 625.85:665.45.004.69

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena recikliranog asfalta u bitumeniziranom nosivom sloju

Gordana Kaluđer, Mario Komljen, Ivica Androjić

Sažetak

U radu su opisana ispitivanja primjene recikliranog asfalta u bitumeniziranom nosivom asfaltnom sloju BNS–32s za vrlo teško prometno opterećenje. Udio recikliranog asfalta u ispitivanim asfaltnim mješavinama razmatran je u iznosu 20, 25 i 30%. Ispitivanja fizikalno-mehaničkih svojstava asfaltnih mješavina provedena su prema normi HRN EN-12697. Dobiveni rezultati pokazuju da je primjena recikliranog asfalta u proizvodnji bitumeniziranoga nosivog asfaltnog sloja BNS-32s moguća te predstavlja ekonomski i ekološki opravdano rješenje.

Ključne riječi
kolnička konstrukcija, reciklirani asfalt, bitumenizirani nosivi asfaltni sloj, BNS-32s

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kaluđer, G., Komljen, M., Androjić, I.: Primjena recikliranog asfalta u bitumeniziranom nosivom sloju, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 5, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.658.2011

ILI:

Kaluđer, G., Komljen, M., Androjić, I. (2012). Primjena recikliranog asfalta u bitumeniziranom nosivom sloju, GRAĐEVINAR, 64 (5), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.658.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kaluđer Gordana WEB
Gordana Kaluđer
GFK Consulting, Belišće, Hrvatska
Komljen Mario
Mario Komljen
Osijek-Koteks d.d.
Androjić Ivica WEB
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet