Arhiva

UDK: 620.91.004.15:551.49

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mogućnosti podzemnog inženjerstva u iskorištavanju plitke geotermalne energije

Meho Saša Kovačević, Mario Bačić, Ivan Arapov

Sažetak

U radu se daje prikaz mogućih oblika iskorištavanja plitke geotermalne energije, te mogućnosti podzemnog inženjerstva u takvom procesu. Podzemne konstrukcije koje su u izravnom kontaktu s tlom, stijenom ili podzemnom vodom se osim svoje osnovne uloge u osiguranju nosivosti ili stabilnosti tla i stijene, reduciranju slijeganja konstrukcija, itd., mogu primijeniti i kao dio geotermalnih sustava gdje efikasno sudjeluju u procesu transfera energije. Njih tada nazivamo energetskim podzemnim konstrukcijama. U Hrvatskoj je implementacija elemenata podzemnih konstrukcija kao dijela geotermalnih sustava u svojim počecima.

Ključne riječi
geotermalna energija, podzemno inženjerstvo, energetske podzemne konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M. S., Bačić, M., Arapov, I.: Mogućnosti podzemnog inženjerstva u iskorištavanju plitke geotermalne energije, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 12, pp. 1019-1028, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.663.2012

ILI:

Kovačević, M. S., Bačić, M., Arapov, I. (2012). Mogućnosti podzemnog inženjerstva u iskorištavanju plitke geotermalne energije, GRAĐEVINAR, 64 (12), 1019-1028, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.663.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
Arapov Ivan
Ivan Arapov
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet