Arhiva

UDK: 624.131+552.51:624.137

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Stabilnost u vremenu kosine iskopane u laporu

Goran Vlastelica, Predrag Miščević

Sažetak

U radu se analizira rastrošba (eng."weathering") mekih stijena koja se proučava i u okviru područja kao što su geologija, inženjerska geologija, mineralogija, mehanika tla i stijena te geomorfologija. Problem stabilnosti u vremenu treba razmatrati kod kosina koje su iskopane u laporu, a nisu zaštićene od razvoja procesa rastrošbe. Posljedica rastrošbe je, osim dezintegracije materijala na površinama pokosa, i degradacija posmične čvrstoće u dubini kosine. Na primjeru lapora iz naslage fliša u okolici Splita objašnjeni su osnovni procesi koji dovode do pojave rastrošbe.

Ključne riječi
trajnost, lapor, stabilnost kosine, rastrošba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vlastelica, G., Miščević, P.: Stabilnost u vremenu kosine iskopane u laporu, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 6, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.667.2012

ILI:

Vlastelica, G., Miščević, P. (2012). Stabilnost u vremenu kosine iskopane u laporu, GRAĐEVINAR, 64 (6), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.667.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vlastelica Goran
Goran Vlastelica
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za geotehniku
Predrag Miscevic WEB
Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije