Arhiva

UDK: 69.008.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Procesna analiza i metrika složenih organizacijskih procesa

Dražen Bošković

Sažetak

Prikazan je model procesne analize i procesne metrike složenih organizacijskih procesa upravljanja građevnom ugovornom dokumentacijom. Model je primijenjen na četiri ispitna uzorka naručitelja javnih radova. Kvalitativni podaci prikupljeni anketiranjem pretvoreni su u kvantitativne modificiranom Likertovom skalom. Pokazano je da je organizacijska sposobnost na temeljnoj razini, s nedostatnom integriranosti i optimiziranosti procesa, bez naznaka konzistentne organizacijske nakane.

Ključne riječi
procesna metrika, građevna ugovorna dokumentacija, anketiranje, Likertova skala, organizacijska sposobnost, procesna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bošković, D.: Procesna analiza i metrika složenih organizacijskih procesa, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 4

ILI:

Bošković, D. (2008). Procesna analiza i metrika složenih organizacijskih procesa, GRAĐEVINAR, 60 (4)
Autori:

Dražen Bošković
Institut IGH d.d.