Arhiva

UDK: 551.351.004.5:632.5

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Hidrodinamička valna analiza - osnova za projektiranje održivih plaža

Mijo Vranješ, Željan Pernat

Sažetak

Uređivanje i stabilizacija pomičnih dijelova obalne crte složena je zadaća jer je u takvim priobalnim područjima složena interakcija mora i obale. Ako se analiziraju plaže, bilo prirodne bilo novoizgrađene, zadaća je još zahtjevnija budući da one služe za odmor i rekreaciju te je nužno i odgovarajuće održavanje. Za pravilno oblikovanje i održavanje plaža primjenjuje se numeričko modeliranje. U radu je primjenom modela CGWAVE provedena optimalizacija oblika plaže od zrnatih materijala u svrhu osiguranja njezine održivosti.

Ključne riječi
numeričko modeliranje, zrnati materijal, plaže, održivost plaža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vranješ, M., Pernat, Ž.: Hidrodinamička valna analiza - osnova za projektiranje održivih plaža, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 6, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.670.2009

ILI:

Vranješ, M., Pernat, Ž. (2012). Hidrodinamička valna analiza - osnova za projektiranje održivih plaža, GRAĐEVINAR, 64 (6), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.670.2009

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vranjes Mijo
Mijo Vranješ
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Pernat Zeljan
Željan Pernat
Institut IGH d.d., PC Split