Arhiva

UDK: 625.24.001.42:656.22

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Uvjeti za simultano formiranje višegrupnih teretnih vlakova

Miloš Ivić, Milana Kosijer, Ivan Belošević

Sažetak

Formiranje višegrupnih teretnih vlakova predstavlja jedan od kompleksnijih problema željezničkog prometa. Višegrupni vlakovi se sastavljaju od većeg broja grupa vagona koje treba sortirati u kompoziciju prema redoslijedu međukolodvora na pruzi. U radu je prikazana analiza tehničko-tehnoloških uvjeta koji bitno utječu na efekte primjene metoda simultanog formiranja vlakova. Razmatrani su efekti pojedinih metoda značajni za planiranje kolosiječnih kapaciteta i kvalitetu rada kolodvora. Istraživanje u ovom radu doprinosi procesu planiranja u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera prije izgradnje kolodvora.

Ključne riječi
ranžirni kolodvori, formiranje teretnih vlakova, simultane metode, željeznička infrastruktura, simulacijski model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ivić, M., Kosijer, M., Belošević, I.: Uvjeti za simultano formiranje višegrupnih teretnih vlakova, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.673.2012

ILI:

Ivić, M., Kosijer, M., Belošević, I. (2012). Uvjeti za simultano formiranje višegrupnih teretnih vlakova, GRAĐEVINAR, 64 (7), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.673.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Miloš Ivić
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Kosijer Milana WEB
Milana Kosijer
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Belošević Ivan
Ivan Belošević
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet