Arhiva

UDK: 624.193:624.131.54

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza slijeganja površine terena uslijed izgradnje tunela

Snežana Maraš-Dragojević

Sažetak

Važan zadatak pri projektiranju tunela u urbanim područjima jest predviđanje slijeganja površine terena. U radu je za procjenu slijeganja provedeno 2D i 3D modeliranje procesa izgradnje tunela metodom konačnih elemenata. Prikazani su profili slijeganja površine terena dobiveni pri simulaciji izgradnje tunela otvorenim čelom, na maloj dubini, u glinovito-laporastim sredinama. Uspoređeni su poprečni profili slijeganja dobiveni 2D i 3D analizama.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, tunel, slijeganje površine terena, 3D modeliranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maraš-Dragojević, S.: Analiza slijeganja površine terena uslijed izgradnje tunela, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.675.2012

ILI:

Maraš-Dragojević, S. (2012). Analiza slijeganja površine terena uslijed izgradnje tunela, GRAĐEVINAR, 64 (7), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.675.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Maras Dragojevic
Snežana Maraš-Dragojević
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet