Arhiva

UDK: UDK 728.37.001.01:699.86

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Proces projektiranja energetski učinkovitih stambenih obiteljskih zgrada

Haris Bradić

Sažetak

Rad predstavlja analizu procesa projektiranja energetski učinkovitih stambenih obiteljskih zgrada. Analiziraju se građevine koje su trenutačno u fazi izgradnje u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji. Detaljno se razmatra složenost cjelokupnog procesa građenja, od projektnog zadatka do izgradnje građevine. Skrenuta je pozornost na veliku važnost uporabe računalnih programa tijekom procesa projektiranja, posebice pri proračunu energetskih potreba s ciljem ostvarenja udobnosti unutrašnjeg prostora.

Ključne riječi
izgradnja, projektiranje, stambene zgrade, energetska učinkovitost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bradić, H.: Proces projektiranja energetski učinkovitih stambenih obiteljskih zgrada, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 8, pp. 753-765, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.676.2012

ILI:

Bradić, H. (2013). Proces projektiranja energetski učinkovitih stambenih obiteljskih zgrada, GRAĐEVINAR, 65 (8), 753-765, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.676.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Haris Bradic WEB
Haris Bradić
Sveučilište u Sarajevu
Arhitektonski fakultet