Arhiva

UDK: UDK 725.2.004.5:69.003..12

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Održavanje poslovnih zgrada: model predviđanja troškova

Azlan Shah Ali, Faizah Ahmad, Cheong Peng Au-Yong

Sažetak

Troškovi održavanja zgrada naglo rastu u slučaju neprimjerenog održavanja u prethodnom razdoblju. U ovom radu određene su karakteristike planiranog održavanja. Ustanovljeno je da karakteristike planiranog održavanja uvijek utječu na troškove te je nužno uspostaviti njihov odnos. Za predviđanje održavanja izrađen je regresijski model, a za prikupljanje podataka usvojen je triangulacijski pristup koji uključuje pregled literature, anketiranje putem upitnika i usmeno anketiranje. Zaključeno je da se uspostavljeni regresijski model može koristiti u praksi.

Ključne riječi
regresijski model, poslovna zgrada, planirano održavanje, učinak troškova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Shah Ali, A. ., Ahmad, F., Peng Au-Yong, C. .: Održavanje poslovnih zgrada: model predviđanja troškova, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.677.2012

ILI:

Shah Ali, A. ., Ahmad, F., Peng Au-Yong, C. . (2013). Održavanje poslovnih zgrada: model predviđanja troškova, GRAĐEVINAR, 65 (9), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.677.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Shah Ali WEB
Azlan Shah Ali
Malajsko sveučilište
Fakultet graditeljstva
Faizah Ahmad WEB
Faizah Ahmad
Malajsko sveučilište
Fakultet graditeljstva
Au Yong WEB
Cheong Peng Au-Yong
Malajsko sveučilište
Fakultet graditeljstva