Arhiva

UDK: 624.21.001.3:625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tipizacija mostova za autoceste

Jure Radić, Zlatko Šavor, Goran Puž

Sažetak

U radu je opisan postupak tipizacije mostova na autocestama. Ističe se da su tipski mostovi za nove hrvatske autoceste projektirani s ciljem standardizacije i pojednostavljenja projektiranja i gradnje velikog broja mostova na tim prometnicama. Postupak se temelji na činjenici da je projekt zasnovan na hrvatskim i stranim iskustvima, smjernicama i standardima, radi ostvarenja gospodarskih učinaka i smanjenja trajanja gradnje, no nikako nauštrb zahtjeva na sigurnost i trajnost.

Ključne riječi
autocesta, tipizacija, projektiranje, gradnja, sigurnost, most, trajnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Šavor, Z., Puž, G.: Tipizacija mostova za autoceste, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 6

ILI:

Radić, J., Šavor, Z., Puž, G. (2000). Tipizacija mostova za autoceste, GRAĐEVINAR, 52 (6)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska