Arhiva

UDK: 627.13.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Gospodarenje sustavom i monitoring bazena rijeke Neretve

Jure Margeta, Ivana Fistanić

Sažetak

U članku se opisuje integralno gospodarenje sustavom i monitoring rijeke Neretve, njezinog ušća i obalnog područja. Gospodarenje ovim sustavom je teško zbog složenih prirodnih procesa i socioekonomskih aktivnosti te činjenice da sustav pripada dvjema državama. Preduvjet održivog gospodarenja je izrada razvojnog plana što uključuje i integralni plan gospodarenja vodama. Ističe se da je temelj održivog gospodarenja vodama uspostava monitoring sustava koji je prikazan u radu.

Ključne riječi
Neretva, obalno područje, integralni pristup, monitoring, riječni bazen

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Margeta, J., Fistanić, I.: Gospodarenje sustavom i monitoring bazena rijeke Neretve, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 6

ILI:

Margeta, J., Fistanić, I. (2000). Gospodarenje sustavom i monitoring bazena rijeke Neretve, GRAĐEVINAR, 52 (6)
Autori:
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije

Ivana Fistanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije