Arhiva

UDK: 624.072.3:624.041/042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Statička i dinamička analiza prostorne lančanice

Vanja Travaš, Ivica Kožar

Sažetak

Prikazana je statička i dinamička analiza ravninskih i prostornih visećih kabela. U praksi postoje konstrukcijski elementi mehaničko ponašanje kojih se može opisati idealiziranim matematičkim modelom ovješenoga elastičnog kabela. Primjer za to su vlačno opterećeni kabeli visećih i ovješenih mostova. Razumijevanje njihova ponašanja bitno je za analizu stabilnosti ovješenih konstrukcija. U radu je primijenjen sustav nelinearnih jednadžbi za određivanje inicijalnog oblika kabela.

Ključne riječi
ovješeni kabel, viseći most, ovješeni most, matematički model, lančani konačni element, prostorna lančanica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Travaš, V., Kožar, I.: Statička i dinamička analiza prostorne lančanice, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 5

ILI:

Travaš, V., Kožar, I. (2008). Statička i dinamička analiza prostorne lančanice, GRAĐEVINAR, 60 (5)
Autori:
Travas Tanja
Vanja Travaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet