Arhiva

UDK: 628.49.004.14:662.65

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Gospodarenje komunalnim otpadom primjenom tehnologije higijenizacije

Jakša Miličić

Sažetak

U gospodarenju komunalnim otpadom, a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom u RH, često se primjenjuje mehaničko-biološka obrada (MBO) otpada. Primjenom te tehnologije dobiva se relativno velika količina tzv. suhe frakcije koja se balira i upućuje u toplinsku obradu. Jedna mogućnost toplinske obrade "suhe frakcije" jest u proizvodnim procesima industrije cementa. U radu je napravljena detaljna analiza primjene tehnologije higijenizacije koja posebnim postupkom obrađuje komunalni otpad tako da ga se može iznimno dobro iskoristiti kao tzv. alternativno gorivo u cementarama. Analiza je izrađena za područje Splitsko-dalmatinske županije.

Ključne riječi
komunalni otpad, mehaničko-biološka obrada, higijenizacija, alternativno gorivo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miličić, J.: Gospodarenje komunalnim otpadom primjenom tehnologije higijenizacije, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.702.2011

ILI:

Miličić, J. (2012). Gospodarenje komunalnim otpadom primjenom tehnologije higijenizacije, GRAĐEVINAR, 64 (8), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.702.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milicic jaksa
Jakša Miličić