Arhiva

UDK: 726.001.3:624.97
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910. godine

Dragan Damjanović

Sažetak

U članku se govori o izgradnji zvonika kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910., koji je sagradila prema projektu vukovarskog inženjera Frana Funtaka onda poznata graditeljska tvrtka Banheyer i sin. Radi se o najstarijem armiranobetonskom zvoniku u Hrvatskoj sagrađenim u secesijskom stilu, uz stariji dio građevine, koja je sagrađena kao prva vukovarska sinagoga, a od 1894./1895. je u vlasništvu kalvinske zajednice. Zvonik i cijela crkva srušeni su šezdeset – ih godina 20. stoljeća.

Ključne riječi
inženjer Fran Funtak, armiranobetonski zvonik, secesijski stil, Kalvinska crkva, zvonik, Vukovar

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Damjanović, D.: Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910. godine, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 5

ILI:

Damjanović, D. (2008). Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910. godine, GRAĐEVINAR, 60 (5)
Autori:

Dragan Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Filozofski fakultet,
Odsjek za povijest umjetnosti