Arhiva

UDK: UDK 624.131.54.001.43:69.008

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Identifikacija rizika pri monitoringu klizišta

Mario Bačić, Meho-Saša Kovačević, Zlatko Mihalinec

Sažetak

Monitoring klizišta ima značajnu ulogu u razumijevanju procesa klizanja, što je naročito važno u urbanim sredinama gdje aktiviranje klizišta može posredno ili neposredno ugroziti živote ljudi i nanijeti materijalne štete. U radu se identificiraju potencijalni izvori rizika pri monitoringu klizišta, te se objašnjavaju pojmovi svrhe mjerenja, mjernih veličina, mjerne opreme i rezultata mjerenja. Na primjeru dobro dokumentiranog klizišta Grmoščica u Zagrebu prikazat će se uloga monitoringa klizišta u urbanim sredinama.

Ključne riječi
monitoring, klizište, rizici mjerenja, pogreška mjerenja, klizište Grmošica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bačić, M., Kovačević, M., Mihalinec, Z.: Identifikacija rizika pri monitoringu klizišta, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 6, pp. 523-536, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.717.2012

ILI:

Bačić, M., Kovačević, M., Mihalinec, Z. (2013). Identifikacija rizika pri monitoringu klizišta, GRAĐEVINAR, 65 (6), 523-536, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.717.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
Kovacevic MS3
Meho-Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
MIHALINECWeb
Zlatko Mihalinec
Institut IGH d.d.