Arhiva

UDK: 624.21.004.64:612.84

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Vizualni pregled kao pomagalo za ocjenu stanja mostova

Goran Puž, Jure Radić, Danijel Tenžera

Sažetak

Vizualni pregled je glavno pomagalo za ocjenjivanje stanja mostova, stoga ima presudan utjecaj na planiranje radova izvanrednog održavanja. U Hrvatskim cestama je početkom 2012. godine provedeno istraživanje s ciljem postizanja ujednačenosti pri ocjenjivanju mostova. Inženjeri za mostove ocijenili su određeni skup građevina, a potom su rezultati analizirani metodama matematičke statistike. Dobiveni rezultati upućuju na slabosti postojećeg sustava ocjenjivanja, a s provedenim istraživanjem stvorena je podloga za unaprjeđenje pomagala za gospodarenje, priručnika i postupaka za preglede mostova.

Ključne riječi
izvanredno održavanje, mostovi; vizualni pregledi; ocjena stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Puž, G., Radić, J., Tenžera, D.: Vizualni pregled kao pomagalo za ocjenu stanja mostova, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.718.2012

ILI:

Puž, G., Radić, J., Tenžera, D. (2012). Vizualni pregled kao pomagalo za ocjenu stanja mostova, GRAĐEVINAR, 64 (9), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.718.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Tenžera WEB
Danijel Tenžera
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb