Arhiva

UDK: 666.97.03.001.8

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Deformacije skupljanja betona - uzroci i vrste

Goran Markovski, Marko Ćećez, Merima Šahinagić-Isović

Sažetak

Skupljanje predstavlja vremensku deformaciju smanjenja volumena betona bez djelovanja vanjskih sila. Na vremenski tijek i konačne vrijednosti skupljanja utiče vrlo mnogo čimbenika: temperatura i vlažnost okoline, dimenzije elementa, vrsta i količina cementa, v/c faktor, granulometrijski i mineraloški sastav agregata, čvrstoća betona, način ugradnje i njega betona, starost betona u trenutku prekida njege i dr. Suštinski, ono je kombinacija nekoliko elementarnih vrsta skupljanja koji će biti izneseni u radu.

Ključne riječi
skupljanje betona; vrste skupljanja; v/c faktor; njega betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markovski, G., Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M.: Deformacije skupljanja betona - uzroci i vrste, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.719.2012

ILI:

Markovski, G., Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M. (2012). Deformacije skupljanja betona - uzroci i vrste, GRAĐEVINAR, 64 (9), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.719.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
03 Prof. d r Goran Markovski WEB
Goran Markovski
Sveučilište Kiril i Metodij u Skopju
Građevinski fakultet
Marko Cecez WEB
Marko Ćećez
Sveučilište "Džemal Bijedić" Mostar
Građevinski fakultet
Merima Sahinagic Isovic WEB
Merima Šahinagić-Isović
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru,
Građevinski fakultet