Arhiva

UDK: 699.86.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjere uštede toplinske energije u zgradama

Mijo Zagorec, Dražen Josipović, Josip Majer

Sažetak

Obrazložena je važnost uštede toplinske energije, općenito potrebne za sve, a naročito za grijanje prostorija i vode u zgradama. U tu svrhu definirani su temeljni pojmovi iz područja energetike, upozoreno je na sve veću potrošnju toplinske energije u zgradama, prikazane su i obrazložene mjere uštede toplinske energije u zgradama. Posebno je istaknuta činjenica da je u nas uporaba sunčane energije i energije vjetra, kao najznačajnijih izvora obnovljive energije, još uvijek premala.

Ključne riječi
energija, obnovljivi izvori energije, neobnovljivi izvori energije, ušteda toplinske energije, održiva gradnja, zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagorec, M., Josipović, D., Majer, J.: Mjere uštede toplinske energije u zgradama, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 5

ILI:

Zagorec, M., Josipović, D., Majer, J. (2008). Mjere uštede toplinske energije u zgradama, GRAĐEVINAR, 60 (5)
Autori:

Mijo Zagorec
Institut IGH d.d.

Dražen Josipović
GAPP Arhitektura

Josip Majer
Institut IGH, Zagreb