Arhiva

UDK: 628.353.002.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja

Mladen Kardum

Sažetak

Na primjeru izbora uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na osnovi aktivnog mulja za naselja Bokšić i Šaptinovci u općini Đurđenovac, analizirane su prednosti i mane malih uređaja za pročišćavanje. Utvrđeno je da su za udaljena i manja naselja od 500 do 2000 ES pogodniji uređaji na osnovi aktivnog mulja, zbog boljeg pročišćavanje, što je važno ako se radi o vodozaštitnim područjima. Opisani su dijelovi i rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja.

Ključne riječi
pročišćavanje, uređaj za pročišćavanje, aktivni mulj, ekvivalentni stanovnici (ES), otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kardum, M.: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 5

ILI:

Kardum, M. (2008). Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja, GRAĐEVINAR, 60 (5)
Autori:

Mladen Kardum
Urbanistički institut Hrvatske d.d., Zagreb