Arhiva

UDK: UDK 624.022.3:697.95+699.86

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Klasifikacija elemenata zgrada u funkciji mjerenja zrakopropusnosti

Irena Ištoka, Ivana Miličević, Željko Koški

Sažetak

Polazeći od potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama, u članku se kronološki analizira toplinska kvaliteta odabranih elemenata omotača postojećih stambenih zgrada. Temeljem analize odabrani su najznačajniji parametri za klasifikaciju obodnih građevinskih elemenata s ciljem stvaranja kriterija za odabir reperezentativnog uzorka postojećeg stambenog fonda. Postavljena je hipoteza određene zavisnosti odabranih ulaznih faktora i zrakopropusnosti koja se planira dokazati terenskim mjerenjima u nastavku istraživanja. Ukratko se predstavljaju "Blower door" i "Tracer gas" metode mjerenja zrakopropusnosti.

Ključne riječi
ušteda energije, stambene zgrade, zrakopropusnost, energetska učinkovitost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ištoka, I., Miličević, I., Koški, Ž.: Klasifikacija elemenata zgrada u funkciji mjerenja zrakopropusnosti, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 3, pp. 222-233, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.731.2012

ILI:

Ištoka, I., Miličević, I., Koški, Ž. (2013). Klasifikacija elemenata zgrada u funkciji mjerenja zrakopropusnosti, GRAĐEVINAR, 65 (3), 222-233, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.731.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IŠTOKA OTKOVIĆ WEB
Irena Ištoka
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
MILIČEVIĆ IVANA WEB
Ivana Miličević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
KOŠKI WEB
Željko Koški
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet