Arhiva

UDK: 624.074:624.012.4+678-7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje progiba betonskih nosača s armaturom od polimera armiranih vlaknima

Tomislav Kišiček, Zorislav Sorić, Josip Galić

Sažetak

Opisan je proračunski model progiba betonskih nosača armiranih armaturom od polimera armiranih vlaknima (A-PAV). Model se temelji na određivanju zakrivljenosti poprečnih presjeka duž nosača opterećenog na savijanje. Analiziran je utjecaj prianjanja i proklizavanja na rezultate proračuna progiba s povećanjem opterećenja. U proračunskom se modelu mogu primijeniti stvarni dijagrami prianjanje/proklizavanje (eksperimentalno određeni normiranim pokusom) ili idealizirani dijagrami.

Ključne riječi
progib, armatura, polimer armiran vlaknima (PAV), armiranobetonski nosač, prianjanje armature, proklizavanje armature, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Sorić, Z., Galić, J.: Određivanje progiba betonskih nosača s armaturom od polimera armiranih vlaknima, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 6

ILI:

Kišiček, T., Sorić, Z., Galić, J. (2008). Određivanje progiba betonskih nosača s armaturom od polimera armiranih vlaknima, GRAĐEVINAR, 60 (6)
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet