Arhiva

UDK: 624.073.001.5:624.042./.044

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja - patch loading

Branislav Ćorić, Olga Mijušković

Sažetak

Problem stabilnosti ploča pri djelovanju patch-loadinga može se analizirati primjenom različitih matematičkih modela koji ga, manje ili više, realno opisuju. Modeli usvojeni u ovom radu poslužili su kao osnova za provjeru ponašanja analitičkog rješenja u uvjetima djelovanja složenih opterećenja. Preciznost postupka, dokazana usporedbom s podacima dobivenim primjenom numeričkih metoda i ostvarena prije svega jer su uvedene točne funkcije naprezanja; te primijenjene odgovarajuće funkcije progiba, potvrdila je točnost izvedenog rješenja.

Ključne riječi
elastična stabilnost ploča, točna funkcija naprezanja, kombinirani rubni uvjeti, patch-loading

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćorić, B., Mijušković, O.: Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja - patch loading, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 1, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.750.2012

ILI:

Ćorić, B., Mijušković, O. (2013). Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja - patch loading, GRAĐEVINAR, 65 (1), 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.750.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Coric Branislav
Branislav Ćorić
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
+Olga Mijuskovic
Olga Mijušković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet u Podgorici