Arhiva

UDK: 624.074:624.011.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza pouzdanosti drvenih lameliranih nosača

Boris Androić, Dean Čizmar, Vlatka Rajčić

Sažetak

Prikazani su rezultati teorijskog istraživanja pouzdanosti drvenih lameliranih nosača. Početne dimenzije analiziranih nosača proračunane su prema Eurokodu 5. Za analizu pouzdanosti formirane su jednadžbe graničnih stanja sa stohastičkim vrijednostima osnovnih varijabli. Jednadžbe su riješene pojednostavljenim postupkom - metodom pouzdanosti prvog reda. Rješenjem su dobiveni indeksi pouzdanosti koji su uspoređeni s njihovim normiranim vrijednostima za razrede konstrukcija RC2 i RC3.

Ključne riječi
indeks pouzdanosti, Eurokod 5, jednadžbe graničnih stanja, normirana vrijednost, drveni lamelirani nosač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Čizmar, D., Rajčić, V.: Analiza pouzdanosti drvenih lameliranih nosača, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 6

ILI:

Androić, B., Čizmar, D., Rajčić, V. (2008). Analiza pouzdanosti drvenih lameliranih nosača, GRAĐEVINAR, 60 (6)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
cizmar mala WEB
Dean Čizmar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet