Arhiva

UDK: UDK 624.044.001.7:539.389

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Iterativna metoda koeficijenata pomaka: matematička formulacija i numeričke analize

Stanko Brčić, Mladen Ćosić

Sažetak

U radu je prikazana matematička formulacija i numerička analiza originalno razvijene iterativne metode koeficijenata pomaka (IDCM - Iterative Displacement Coefficient Method). IDCM je postupak iz područja istraživanja utjecaja potresa na građevine primjenom nelinearne statičke pushover analize. Razina ciljanog pomaka prema IDCM se određuje primjenom dvostrukog iterativnog postupka. Prvi iterativni postupak provodi se simultano po silama i po pomaku, dok se drugi iterativni postupak provodi korekcijom dobivenog rješenja za razinu ciljanog pomaka po pushover krivulji. IDCM je implementirana u racunalni program Nonlin Quake TD.

Ključne riječi
Nonlin Quake TD, ciljani pomak, Iterativna metoda koeficijenata pomaka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Brčić, S. ., Ćosić, M.: Iterativna metoda koeficijenata pomaka: matematička formulacija i numeričke analize, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.767.2012

ILI:

Brčić, S. ., Ćosić, M. (2013). Iterativna metoda koeficijenata pomaka: matematička formulacija i numeričke analize, GRAĐEVINAR, 65 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.767.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Brčić Stanko WEB
Stanko Brčić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Mladen Cosic WEB
Mladen Ćosić
Sveučilište u Beogradu, Građevinski fakultet