Arhiva

UDK: 69.009.182.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8

Vladimir Sigmund, Mirjana Bošnjak-Klečina, Ivica Guljaš, Andreas Stanić

Sažetak

Opisane su razlike između hrvatskih propisa i Eurokoda 8 (EC8) koje se odnose na proračun konstrukcija visokogradnje na djelovanje potresa. Uspoređeni su modeli armiranobetonskih (ab) konstrukcija dimenzionirani prema oba propisa. Uspoređivani su modeli raznih sustava ab konstrukcija: okvirnih, mješovitih i sa zidovima. Pokazalo se da je postupak prema EC8 složeniji i da zahtijeva više inženjerskog znanja. Rad je dio znanstvenog projekta čiji je cilj prilagodba EC8 našim uvjetima.

Ključne riječi
Eurokod 8, visokogradnja, konstrukcija, potres, model konstrukcije, hrvatski propisi, dimenzioniranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sigmund, V., Bošnjak-Klečina, M., Guljaš, I., Stanić, A.: Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 7

ILI:

Sigmund, V., Bošnjak-Klečina, M., Guljaš, I., Stanić, A. (2000). Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8, GRAĐEVINAR, 52 (7)
Autori:
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Mirjana Bošnjak-Klečina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Ivica Guljaš
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Stanic WEB
Andreas Stanić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet