Arhiva

UDK: UDK 624.9.042:519.21

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearna analiza građevinskih konstrukcija kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata

Nikolina Živaljić, Željana Nikolić, Hrvoje Smoljanović

Sažetak

U radu je prikazan numerički model za dinamičku analizu suho zidanih kamenih i armirano-betonskih konstrukcija zasnovan na kombiniranoj metodi konačno-diskretnih elemenata (FEM/DEM). Model opisuje ponašanje takvih konstrukcija izloženih dinamičkom opterećenju, pojavu i razvoj pukotina, trošenje energije uslijed nelinearnih efekata, inercijalne efekte uslijed gibanja, kontaktno međudjelovanje i postizanje stanja mirovanja kao posljedicu trošenja energije u sustavu.

Ključne riječi
kombinirana metoda konačno-diskretnih elemenata (FEM/DEM), armirano-betonska konstrukcija, dinamičko opterećenje, suho zidana kamena konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Živaljić, N., Nikolić, Ž., Smoljanović, H.: Nelinearna analiza građevinskih konstrukcija kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 4, pp. 331-344, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.770.2012

ILI:

Živaljić, N., Nikolić, Ž., Smoljanović, H. (2013). Nelinearna analiza građevinskih konstrukcija kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 65 (4), 331-344, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.770.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
nikolina
Nikolina Živaljić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smoljanovic WEB
Hrvoje Smoljanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije