Arhiva

UDK: UDK 72.011.27:504.06

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Održivo projektiranje visokih građevina

Seda Yavaşbatmaz, Arzuhan Burcu Gültekin

Sažetak

Visoke građevine uzrokuju više ekoloških poteškoća u toku svog vijeka trajanja nego što je to slučaj kod niskih građevina. Da bi se umanjili takovi utjecaji, projektiranje nosivog sustava i održivo projektiranje treba se razmatrati zajednički kod projektiranja visokih građevina. U radu se razmatra primjena kriterija održivog projektiranja na 13 građevina certificiranih prema LEED-u (Leadership in Energy and Environmental Design). Primjena tih kriterija ocjenjuje se na promatranim visokim građevinama u kontekstu metode ocjenjivanja koja se predlaže u radu.

Ključne riječi
održivo projektiranje, LEED, zelena gradnja, visoke građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

, S. Y., , A. B. G.: Održivo projektiranje visokih građevina , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 5, pp. 449-461, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.772.2012

ILI:

, S. Y., , A. B. G. (2013). Održivo projektiranje visokih građevina , GRAĐEVINAR, 65 (5), 449-461, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.772.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
S YavasbatmazWEB
Seda Yavaşbatmaz
Sveučilište u Gazi
Tehnološki fakultet
Odjel za građevinarstvo
A.B.Gültekin WEB
Arzuhan Burcu Gültekin
Sveučilište u Gazi
Tehnološki fakultet
Odjel za građevinarstvo