Arhiva

UDK: 69.008.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sustavi klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u nekim europskim državama

Vladimir Krtalić

Sažetak

U radu se opisuju sustavi klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u 13 država članica EU. Prikazane su opće karakteristike organizacije provedbe navedenih sustava, a također i kriteriji koji se primjenjuju u postupku provedbe sustava klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki. U radu su obuhvaćeni i pravni temelji provođenja postupaka certifikacije odnosno dodjeljivanja suglasnosti za obavljanje određenih vrsta građevinskih radova i/ili izvođenja svih radova.

Ključne riječi
certifikacija, ušteda energije, kvalifikacija, članice EU, kriteriji, građevinski radovi, građevinska tvrtka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krtalić, V.: Sustavi klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u nekim europskim državama, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 6

ILI:

Krtalić, V. (2008). Sustavi klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u nekim europskim državama, GRAĐEVINAR, 60 (6)
Autori:

Vladimir Krtalić